Can Zam, ròtula i unió de la serra de Marina i el parc fluvial del Besòs

by Diàlegs a la Riba del Besós
3 años ago
920 Views

Normalment, les grans ciutats compten amb un o diversos llocs centrals, que aglutinen una part important de la seva activitat. Són el centre de la ciutat. A la veïna Barcelona ha coincidit sovint amb el fòrum de l’antiga ciutat romana. Però quan els continus urbans s’eixamplen i desborden fins i tot els límits municipals, hom parla d’àrees de nova centralitat.

En un primer moment, aquestes àrees encara es mantenen en els límits de la ciutat central. L’àmplia perspectiva de Cerdà, el planificador de l’Eixample, ja concebia Les Glòries com un d’aquests nous centres ciutadans. Tanmateix, durant molt de temps esdevingué un espai arraconat i perifèric. Sembla que ara, a poc a poc, retornarà als orígens que albirà el gran urbanista. Una altra d’aquestes àrees, encara barcelonina, serà tot l’espai que envoltarà la nova estació de la Sagrera. I ja més enllà de l’espai comtal, la zona adrianenca de les Tres xemeneies, sigui quin sigui, finalment, el contingut que acabi tenint.

Pot haver-hi un espai de nova centralitat colomenc, que tingui força d’atracció, ni que sigui a la banda nord de la gran metròpoli? Probablement n’hi podria haver més d’un. Però ara ens centrarem en un de molt especial.

Normalment, el pes del totxo, de les propostes constructives, són molt importants en aquests espais de nova centralitat. Però no sempre ha de ser així. En el cas colomenc, per exemple,  disposem d’un conjunt d’espais naturals, molt propers a les ciutats dels encontorns, oberts al seu gaudi i aprofitament i, el que és més important, plenament interrelacionats. Ens referim, és clar, al conjunt del parc del Besòs, la serra de Marina i el parc de Can Zam que en fa de relligador, de ròtula que en facilita la seva unió.

Considerar aquests tres espais com una sola unitat no només facilitaria el seu poder atractiu, en el seu conjunt, sinó que també donaria més força a cadascun d’ells.

La connexió dels espais verds urbans és una garantia de corredors ecològics que fomentaran la biodiversitat i construiran ciutats de futur més sostenible

Finalment, per acabar d’arrodonir les seves possibilitats, què millor que construir una important equipament mediambiental de caràcter metropolità que servís per mostrar les potencialitats del conjunt i per dinamitzar-hi tot un seguit d’activitats mediambientals. En tenim un possible lloc: al parc de Can Zam, davant per davant de la fàbrica Cacaolat. Des de Can Zam, una  centralitat metropolitana verda i sostenible.

Diàlegs a la riba del Besòs, maig 2021

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *