LA CIUTAT COHESIONADA. HORITZÓ 2030

by Diàlegs a la Riba del Besós
3 años ago
835 Views

Elaborar propostes de transformació estratègica amb l’horitzó del 2030 és l’objectiu de “Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030”. El Pla Estratègic Metropolità (PEMB) impulsa aquesta projecte que per primera vegada està pensant en el conjunt de la Regió Metropolitana. La gran Barcelona que acull 5 milions d’habitants. Barcelona ciutat, la primera corona on s’inclou Santa Coloma I que avui gestiona l’AMB i una segona corona que inclou  les comarques i municipis d’aquesta gran àrea de Regió metropolitana fins a Mataró, Granollers, Vilafranca…

Quatre són els àmbits que estan centrant els col·loquis i les propostes.  La ciutat cohesionada, la ciutat intel·ligent, la ciutat reslient, la ciutat prospera.

Pensar el futur en aquest àmbit resulta imprescindible per solucionar els grans reptes de la ciutat del futur. Resulta impensable trobar solucions de mobilitat sostenible o de transport públic només en l’àmbit d’un municipi. Les polítiques d’habitatge necessàries demanen una mirada més global. Les transformacions de les Infraestructures  ambientals per fer-les més saludables, vinculades a donar solucions a l’emergència climàtica, la gestió dels espais naturals, els corredors biològics, la qualitat de l’aire o l’alimentació saludable…  tot són grans reptes de transformació urbana que exigeixen una mirada més amplia que la d’un barri o ciutat. La Industrialització, l’ocupació, la recerca, i la innovació evidentment també demanen una mirada metropolitana i segurament més enllà, una mirada de país en el món global.

Les primeres conclusions del Cicle de la Metròpoli Cohesionada ja apunten algunes propostes inajornables. La necessitat de coordinar polítiques en matèria d’urbanisme, d’habitatge, d’aigua i energia a nivell RMB. Disposar de polítiques d’habitatge supramunicipals, implementar progressivament un operador metropolità d’habitatge que permeti avançar en la provisió i col·laborar amb els operadors privats d’habitatge cooperatius i/o amb lucre limitat.

Noves fórmules de gestió de l’aigua i l’energia, creant  un observatori metropolità de l’aigua i potenciar les comunitats energètiques.

Generar projectes per a una major integració territorial metropolitana. Prioritzar projectes supramunicipals compartits i comuns d’escala metropolitana que il·lusionin i que afavoreixin la connexió entre municipis.

Crear equipaments polifuncionals per a noves centralitats. Els equipaments polifuncionals generen fluxos urbans i permeten cosir barris. La seva ubicació creant noves centralitats pot generar cohesió i mixtura d’usos ja que són enriquidors per l’espai on es produeixen.

Des de Santa Coloma i des de l’Espai Besòs haurem de ser proactius per concretar des de la proximitat les nostres reivindicacions i fer-nos visibles en el futur de la metròpoli que ens acull.

Diàlegs a la riba del Besòs juny 2021

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *