Parcs del Besòs

by Diàlegs a la Riba del Besós
2 años ago
572 Views

Parcs del Besòs

Un gran parc metropolità al litoral de les Tres Xemeneies del Besòs.

Fa pocs dies que s’ha produït un nou vessament de residus contaminats sobre les aigües del Besòs, un nou cop a la recuperació ambiental d’un espai que havia arribat a ser la gran claveguera de Catalunya.

Encara no ens havíem recuperat del tot del desastre ambiental de fa dos anys amb un incendi a Montornès del Vallès que va provocar la mort de la fauna del riu, quan un nou episodi, l’incendi en una empresa de dissolvents a la mateixa localitat, torna a contaminar el nostre riu.

Tots els barris i municipis que configuren l’Espai Besòs patim davant d’un nou accident producte de la manca de mecanismes de prevenció adequats. El model de desenvolupament industrial i urbà que s’ha imposat en aquest territori durant mols anys ha convertit al Besòs en una de les zones més vulnerables del país.

La recuperació ambiental del Besòs és una gran projecte, que ha de ser eix i motor d’una recuperació i dignificació urbana. Cal fer d’aquest espai metropolità una nova centralitat, posant la mirada en la millora urbana, la habitabilitat i la construcció de barris més vertebrats i amb menys desigualtats.

Fets com aquest ens interessen i esperonen per plantejar que la recuperació ha d’anar del braç d’unes polítiques de prevenció ambiental. També ens fan veure la necessitat de l’actuació coordinada de les administracions locals i metropolitanes. La transformació ambiental i urbana de l’Espai Besòs ha de ser una acció coordinada, conjunta i homogènia. La connexió entre els espais naturals de riu i muntanya, així com els espais verds urbans, precisen d’una mirada global. Des de Montcada fins al mar caldrà disposar de plans i instruments per transformar els nostres barris

La zona del Besòs és, avui dia, una zona clau per al desenvolupament

futur de la nova regió metropolitana. Les activitats productives, residencials, les comunicacions i les accions ambientals han de conformar un tot, per fer d’aquest espai urbà un eix de desenvolupament metropolità. Precisen d’anar configurant una planificació i acció afavoridora de l’equilibri territorial de la Barcelona metropolitana

La desigualtat social que caracteritza avui la zona del Besòs no és un procés nou, sinó que respon a la funcionalitat que s’ha donat a aquest espai en els processos de desenvolupament, sense pensar en les persones que han d’habitar el territori.

En l’actual context d’emergència climàtica, de profundes transformacions i de canvis de models productius, les polítiques ambientals han d’estar al centre de les decisions i de les opcions per transformar barris i ciutats, per tal d’aconseguir que siguin al servei de les persones.

La reivindicació dels parcs urbans i la seva connectivitat és avui una projecte que uneix en el context del Besòs. Parc de les Aigües, de Can Zam, del Molinet, Parc Fluvial … i,  finalment, un gran Parc Litoral.

Reivindiquem ara també un parc al litoral de les tres Xemeneies del Besòs, un gran parc metropolità equipat, descontaminat, verd i al servei del les persones.

Acabem amb el paràgraf final del manifest ciutadà en defensa d’un gran parc metropolità al litoral de les Tres Xemeneies del Besòs, que fem nostre.

Cal posar en valor la regeneració ambiental i ecològica d’aquest fràgil ecosistema litoral com a únic camí possible d’adaptació i resiliència al canvi climàtic. Cal apostar per un gran parc verd litoral metropolità equipat pel gaudi i protecció de la ciutadania, combinat amb un projecte funcional de les Tres Xemeneies que respongui a les necessitats socials i econòmiques de la nostra comarca, així com per la recuperació de la memòria històrica de la producció d’energia i de la lluita obrera. Necessitem que aquest darrer tram litoral metropolità sigui un parc més verd i més nostre.

 Per un gran parc metropolità equipat al litoral de les Tres Xemeneies del Besòs!

DIÀLEGS A LA RIBA DEL BESÒS