Compromís 2030. Identitat local i visió global

by Diàlegs a la Riba del Besós
1 año ago
334 Views

Compromís 2030. Identitat local i visió global

Aquest desembre s’ha presentat el nouPla Estratègic Metropolità –“Compromís Metropolità 2030”-   fruit d’un ampli procés de participació i elaboració tècnica. Les missions que es proposen fan imprescindible una mirada a la gran regió metropolitana de Barcelona, la ciutat dels 5 milions.

Aquest pla propugna un model de prosperitat basat en el coneixement i la innovació, que redueixi les desigualtats socials i territorials i ens situï al capdavant de la lluita contra l’emergència climàtica. Parlar de prosperitat i no de creixement és tota una declaració d’intencions per orientar les prioritats de les 8 missions que el pla planteja.

Desenvolupar una economia innovadora i inclusiva; garantir nivells de renda suficients, reduir la vulnerabilitat urbana i les desigualtats entre els barris metropolitans. També intervenir amb valentia contra l’emergència climàtica, així com millorar la connectivitat amb una mobilitat més sostenible i segura. L’habitatge continua sent un dels grans reptes per fer-lo assequible i garantir-lo com un dret fonamental de la ciutadania. Dues missions també innovadores en aquest pla estratègic són: garantir l’accés una alimentació saludable i promoure uns drets culturals per esdevenir una metròpoli més justa, equitativa i sostenible.  

A nivell local s’ha aprovat l’agenda urbana alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible impulsats per la ONU. També un instrument que, confluint amb les missions i objectius metropolitans, concreta accions als municipi. L’accelerat procés d’elaboració que ha presidit la definició d’aquesta agenda, hauria d’anar acompanyada de més participació per permetre enfortir les xarxes ciutadanes i comunitàries. Tot i així, les propostes de l’agenda són una important guia per orientar l’acció amb una perspectiva innovadora. 

Des de Diàlegs a la riba del Besòs també hem impulsat el debat sobre  “l’Espai Besòs”, tractant alguns d’aquests eixos estratègics i fomentant la relació entre els moviments veïnals dels barris del Besòs, amb la voluntat d’afavorir una major consciència d’espai metropolità. En aquest sentit, és important saludar la creació de la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs i l’esforç realitzat per aconseguir que les alcaldies implicades (Barcelona, Santa Coloma, Montcada, Sant Adrià i Badalona) hagin signat un document per vitalitzar, amb una mirada conjunta, els afers d’aquest territori, reforçar el Consorci del Besòs i abordar de manera mancomunada intervencions transformadores en un espai que ja fa molt temps que espera solucions. Podeu consultar tots aquest documents a través de la web https://dialegsalaribadelbesos.cat/